skip to Main Content

25 mei 2022

Nieuw college in Zwolle

Op basis van de verkiezingsuitslag en een uitgevoerde verkenning is de coalitie van ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA gevormd.

Portefeuille Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling: Gerdien Rots – ChristenUnie
• Ruimtelijke ordening
• Omgevingswet en Omgevingsvisie
• Mobiliteit/verkeer/bereikbaarheid • Groen/blauwstructuur

Lees meer: Samen voor een waarde(n)volle toekomst
Coalitieakkoord 25 mei 2022
ChristenUnie – GroenLinks – D66 – CDA

25 juni 2021

Kijk naar het Raadsplein info/debat Raadzaal – over Perspectiefnota (PPN) 2022 – 2025

Back To Top